O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości!

Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości!

Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom …

Dziś  jest ogromne pole dla działań organizacji, instytucji, ruchów społecznych, które za swój cel mają apologię Tradycji katolickiej, polskości i zasad cywilizacji łacińskiej – dostrzega to każdy kto ma katolicką wizję świata. Niszczyciele rozzuchwalili się bardzo, zdobywają instytucje, korzystają z licznych przywilejów i udogodnień, których chętnie udzielają władze cywilne różnego szczebla. Mamy do czynienia z przedziwnym sojuszem sił destrukcji, które nie cofają się przed wyśmiewaniem Krzyża Chrystusowego, darciem Biblii na strzępy, naigrawaniem się z kochających swą ziemską Ojczyznę. Nierzadko ów sojusz wspierany jest przez władze cywilne różnego szczebla – począwszy od najwyższego.

Niestety, stwierdzam to z bólem, przyglądają się temu w milczeniu -poza wspaniałymi i chlubnymi wyjątkami - biskupi naszego Kościoła. Wolą oni raczej hamować reakcję na publiczne bluźnierstwa, niż błogosławić broniących świętej sprawy.

A przecież żyjemy w czasie, w którym nie ma miejsca na postawy letnie i jakiekolwiek niezdecydowanie! Potrzeba dziś w świecie widzialnej obecności Kościoła Walczącego, mężnych obrońców cywilizacji chrześcijańskiej i dumnych ze swego Narodu Polaków. Widzimy, jak w życiu codziennym nasila się obraza Boga, Maryi, Świętych. Jak szydzi się z powagi Kościoła; jak w stanowionych prawach podkopuje się zasady, które kształtowały naszą cywilizację, jak nasza Ojczyzna oskarżana jest o zbrodnie i podłość, a polskość ukazywana jako coś, czego należy się wstydzić.

Potrzeba dziś apologetów Wiary, Tradycji i Polskości. Te trzy elementy, tak silnie splecione w każdym Polaku – potrzebują dziś swych mężnych obrońców i orędowników. Potrzebują też instytucji, która będzie w tym czasie tumultu, zamętu i pomieszania pojęć odkrywać niegasnący blask świętej wiary, Miasta na górze, oraz polskości.

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 to instytucją, która temu celowi  służy – by na nowo zajaśniały światła, które powinny być jak pochodnie na drodze.

Centrum Kultury i Tradycji powstało w dniu 6 II 1969 jako kontynuacja istniejącego od 2009 roku Instytutu Summorum Pontificum. Oto fragment sprawozdania zamykającego działalność ISP:

Od jesieni 2009 roku wsparliśmy kleryków i księży Instytutu Dobrego Pasterza kwotą blisko 50 tys. złotych. Robiliśmy to w różnej formie – przekazując środki bezpośrednio do seminarium IBP, a także realizując różne potrzebne bieżące opłaty związane z duszpasterstwem.

Rozprowadziliśmy 21000 (dwadzieścia jeden tysięcy) egzemplarzy Nova et Vetera oraz 10000 egzemplarzy ulotek informujących o miejscach, gdzie sprawowana jest tradycyjna Msza św.

Naszym wielkim przedsięwzięciem, ryzykownym także od strony finansowej, było rozpoczęcie edycji reprintu wielkiej Summa Liturgiae, czyli Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego autorstwa bł. Antoniego Nowowiejskiego. Udało się wydać dwa pierwsze tomy, w trzech dużych woluminach.

Wydaliśmy bardzo ważną książkę autorstwa x. Grzegorza Śniadocha Msza św. Trydencka. Mity i Prawda. Jej nakład jest już niemal wyczerpany.

Wydaliśmy Sługę liturgii, książeczkę omawiającą posługę ceremoniarza papieskiego, wraz z tekstami obecnego ceremoniarza Benedykta XVI, na których publikację x. Guido Marini udzielił nam specjalnej zgody. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy chętnym tekst Obrzędów Chrztu św. wg nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Ufam, że te przedsięwzięcia będą bliskie Państwa sercu i że w walce, którą trzeba dziś wieść – będziemy stali w jednym szeregu. Zapraszamy do wspierania nas poprzez modlitwę, ofiarność materialną, współpracę organizacyjną, publicystyczną i inną.

Zorganizowaliśmy też dwie międzynarodowe konferencje, ze znanymi prelegentami tej klasy co, m.in. Jacek Bartyzel, o. Benedykt Huculak OFM, szef światowego Una Voce Leo Darroch czy x. Paul Aulagnier IBP.

Cele, jakie stawiał sobie ISP są teraz realizowane przez Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683. Centrum, podobnie jak czynił to ISP, promuje i popularyzuje tradycyjną liturgię i doktrynę, a także wspomaga kleryków i księży z tradycyjnych zgromadzeń.

Jednak wobec tak nabrzmiałej sytuacji w naszej Ojczyźnie, a także w świecie, dodatkowo, stawiamy sobie za cel apologię polskości i cywilizacji łacińskiej. Zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszych działań mając na uwadze wyzwania, jakie płyną z rzeczywistości. Jak napisałem wyżej – wobec manifestacji sił zła, które niszczą i szydzą z tego, co święte, podkopują fundamenty ładu, uderzają w rodzinę i wychowanie, chcemy, poza ważnymi sprawami tradycyjnej liturgii, którymi głównie zajmowaliśmy się dotąd – razem z Państwem i innymi instytucjami mieć swój udział w powstrzymaniu marszu barbarzyńców przez nasze szkoły, media (a co za tym idzie – domy!) i instytucje. Chcemy na nowo, w oparciu o tradycyjne nauczanie Kościoła i polską kulturę – przywracać znaczenie zasadom, które dziś są deptane, traktowane jako martwy relikt. Nie godzimy się na taki stan rzeczy!

Dziś jest czas budzenia sumień! Podnieśmy głowy i nie dajmy się przygnieść huraganowym atakom wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Mamy wiele do zrobienia!

Formą prawną Centrum jest Fundacja. Nasze cele statutowe to m. in:

Nasze cele statutowe stanowią między innymi:

a.Propagowanie wiedzy o wymiarze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym Stolicy Apostolskiej, papieży, oraz wybitnych myślicieli katolickich.

b.Wspieranie materialnego i promowania działalności Zakonów, Bractw, Instytutów i innych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, m.in. poprzez fundusz stypendialny

c.Promowanie i wspieranie Tradycji katolickiej.

d.Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej.

e.Upowszechnianie kultury polskiej i katolickiej.

f.Prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.

g.Wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym

Jesteśmy organizacją non profit a jedynym źródłem finansowania naszej działalności są datki naszych Dobrodziejów.

Swój cel realizujemy poprzez pracę wydawniczą, edukacyjną, wsparcie księży i kleryków służących Kościołowi w tradycyjnej doktrynie i liturgii, a także przez doraźne reakcje wówczas, gdy obrażane są Osoby Boskie, szkalowany jest Kościół i Ojczyzna.

Gdy Kościołowi każą się przystosować do świata - my głosimy, że to świat ma się przystosować do Kościoła

Gdy liberalny duch uczy bierności i pacyfizmu - my wyznajemy wiarę męczenników i krzyżowców

Gdy tak powszechnie z polskości się szydzi – my budujemy dumę z bycia Polakiem.

Gdy chcą zwiną sztandary z hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna - my je wznosimy jeszcze wyżej

Gdy mówią, że nasza moralność jest przestarzała - my wołamy, że bez cnoty i społeczne tolerowanie zboczeń upadały cywilizacje

Gdy wieszczą, że Bóg umarł - my powtarzamy że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy

Przyłącz się do nas! Wesprzyj nas ofiarą, modlitwą, pracą!


Ostatnia modyfikacja: 2012.04.14 07:03,

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!