Współpracownicy papiescy odradzili poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi?

JPII

Jeden z niemieckich duchownych potwierdził słowa słynnego egzorcysty, o. Gabriela Amortha, według których Jan Paweł II zamierzał poświęcić Rosję Matce Bożej, ale uległ naciskom swych watykańskich doradców obawiających się tego aktu. Według kardynała Paula Josefa Cordesa otoczenie papieża nalegało na niego bardzo zdecydowanie.


Matka Boża prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu przez papieża i biskupów z całego świata. Mimo tego poszczególni papieże nie dokonali tego aktu. Kardynał Cordes, który sakrę biskupią przyjął jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, został przez Jana Pawła II mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady „Cor Unum”. W setną rocznicę objawień w Fatimie kardynał gościł w Kazachstanie na Kongresie Maryjnym. Powiedział tam, że rozmawiał z papieżem Polakiem po tym, jak Ojciec Święty poświęcił Sercu Matki Bożej cały świat. Stało się to 25 marca 1984 roku.


Kardynał Cordes potwierdził, że Jan Paweł II zamierzał spełnić prośbę Matki Bożej w taki sposób, w jaki prosiła – a więc poświęcić Jej Niepokalanemu Sercu Rosję. Według niemieckiego kardynała papież uległ jednak watykańskim dyplomatom, którzy przekonali go – poprzez „silne naleganie” – by tego nie czynił, gdyż miało to wywołać ostre reperkusje polityczne. Według niemieckiego kardynała Jan Paweł II w czasie obiadu, który odbył się po uroczystości poświęcenia świata Matce Bożej, mówił jednak z radością, że niektórzy biskupi prawosławni zrobili krok naprzód i sami poświęcili w tych dniach Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.


Słowa kardynała Cordesa zgadzają się z relacją ojca Gabriela Amortha, znanego egzorcysty, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku. Kilka miesięcy przed śmiercią duchowny ten powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu „Life Site News”: „Jan Paweł II chciał poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu, ale jego otoczenie było temu bardzo przeciwne. Otoczenie papieża obawiało się reakcji Cerkwi Prawosławnej i w ten sposób udaremniono plany papieża”.


Według ojca Amortha poświęcenie Rosji, którego domagała się Matka Boża w Fatimie, nie zostało więc jeszcze dokonane, choć Jan Paweł II poświęcił Rosję „pośrednio”.  Ojciec Święty klęcząc przed figurą Matki Bożej dodał od siebie zdanie niezawarte w oficjalnej wersji tekstu zawierzenia, wspominając o „zwłaszcza o tych narodach, o których poświęcenie sama prosiłaś”.


Źródło: Life Site News

kraZa: pch24

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!