Wilczęta 2. O dziedzictwie, które trzeba podjąć

Wilczęta 2

Do pierwszych czytelników trafia w tych dniach ksiązka pt. Wilczęta 2, czyli rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. To druga ksiązka z tej serii; pierwsza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem – czytają ją ci, dla których czasy opisane w ksiązce są wciąż żywym, najczęściej bolesnym wspomnieniem, Wilczęta sa też czytane przez pokolenia, które tych czasów nie pamietają, zarówno młodzież, jak i tych, którzy są już w wieku dojrzałym. Dla tej grupy czytelników to nie tylko pasjonująca i poruszająca  do głebi polskiej duszy opowieść o czasie niedawno minionym. Bowiem Wilczęta 2 to kanwa do uświadomienia sobie tragizmu losów Polski po II wojnie światowej. Znamienne, że Kajetan Rajski, który rozmowy zarówno w pierwszym, jak drugim tomie przeprowadza, to człowiek młody, dwudziestoletni. Robi to w sposób dojrzały, świadomy wagi zadania, którego się podejmuje i delikatności materii, której dotyka.

Świadomość istotowego zła komunzmu była elementem tożsamościowym Żołnierzy Wykletych. Dlatego ich udział w II wojnie światowej to nader często walka z dwoma wrogami: Niemcami i sowietami. Walczyli o Polske wolną, państwo polskie, które będzie spadkobiercą, prawowitym dziedzicem tradycji także I Rzeczpospolitej, pozostanie zatem wierne katolickim zasadom Ładu. To oczekiwanie i pragnienie ma swoje potwierdzające świadectwo w listach i innych dokumentach autorstwa Żołnierzy Wykletych. Dość przytoczyć tu słowa rtm Witolda Pilceckiego, który poleca żonie by jego syn formował się, czytając „O naśladowaniu Chrystusa“ Tomasza a Kempis. Albo te przejmujące fragmenty z listów Łukasza Cieplińskiego:

Widzisz Synku – z Mamusią modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystusowej, na pożytek Ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem służyć Tobie swoim doświadczeniem. Niestety to może moje ostatnie do Ciebie słowa. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie przekazuję. O moim życiu powie Tobie Mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale że będziesz je realizował Ty, jest dla mnie wielkim szczęściem. Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie pokładanych. Do serca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą.

20 I 51. Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę – Ty zostajesz by w czyn wprowadzać idee ojca. – Andrzejku: celami Twego życia to:

a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.
b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn.
c) służba ojczyźnie i narod[o]wi polskiemu [fragment nieczytelny]. Naród polski [fragment nieczytelny] i wolność. Dobrobyt i szczęście. Świat zapadł się [w] nienawiści, brudzie i złej woli. Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania, którą Chrystusowa Idea. Miłość i szczęście dostosować do potrzeb XX wieku. Trzeba potrzeby powyższe rozwiązywać w myśl danych zasad. Zasad, których istota często nie jest właściwie rozumiana przez nas.

20 I 1951: ”Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka”.
W kolejnym grypsie: „Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. Andrzejku: celami Twego życia to:
a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem,
b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn,
c) służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu”.

Andrzejku! W trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Podlegało mi około 20 000 ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę Narodu Polskiego, wielu jest mordowanych obecnie. W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo i bezgraniczne poświęcenie i oddanie Sprawie, że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi Rzeszowskiej. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na Ciebie spada ten obowiązek.

Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie w nim zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swych niebieskich hufców – bym mógł Jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych Narodu Polskiego.”

W tomie wywiadów z dziećmi Żołnierzy Wyklętych znajdujemy także ich niezwykle przejmujące opowieści o tragicznym losie, jaki był ich brzemieniem. Jak zmagali się z trudnym dziedzictwem, zostawionym przez ojców, jak bezskutecznie usiłowali zrealizować ich pragnienia. Lektura przeprowadzonych przez młodego człowieka, Kajetana Rajskiego, rozmów powinna prowadzić do takiego przede wszystkim celu: odkrycia moralnego imperatywu tworzenia państwa polskiego które sprawi, że Polacy na nowo wysoko podniosą  głowy dumni ze swej polskości, że życie społeczne będzie budowane na zasadach chrześcijańskiego ładu, który wspiera cnotę, a hamuje wszelki występek, a ludzie prawi żyjący w Polsce będą się tu czuli bezpiecznie. To wciąż niezrealizowane dziedzictwo, to ciągle czekające zadanie. Niech historie opowiedziane w książce „Wiczęta 2” dobitnie to uświadomią i wzbudzą wolę jego wykonania.

 

ar

 

Książka Wilczęta 2 jest do nabycia tutaj

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!