Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi już wkrótce!

Ars celebrandi

PROGRAM WARSZTATÓW

 

DZIEŃ 1 — nie­dziela 16.08 (12. Nie­dziela po Zesła­niu Ducha Świę­tego, 2 klasy, kolor zie­lony)
13.00 – 16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków (dom Arka — recep­cja warsz­ta­tów)
17.00 – MSZA SOLENNA z asper­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
19.00 – Kola­cja (dom Arka)
19.45 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne (dom Arka — sala kon­fe­ren­cyjna)
21.00 – Kom­pleta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
22.00 – Spo­tka­nie w gru­pach  warsz­ta­to­wych (dom Arka — parter)

DZIEŃ 2 — ponie­dzia­łek 17.08 (Św. Jacka, Wyznawcy, 3 klasy [1 klasy SOP], kolor biały)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.00 – 12.00 – I blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
12.00 – MSZA SOLENNA w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
14.00 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 17.00 – II blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msza śpie­wana (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.15 – Nie­szpory (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00 – Kom­pleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 3 — wto­rek 18.08  (Feria, 4 klasy, kolor zie­lony / Requ­iem za dusze spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym, 3 klasy, kolor czarny)
07.15 – Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.00 – 12.00 – I blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
12.00 – MSZA SOLENNA REQUIEM z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
14.00 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 17.00 – II blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msza requ­iem w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.30 – Wykład/konferencja (dom Arka — sala kon­fe­ren­cyjna)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00 – Kom­pleta śpie­wana (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 4 — środa 19.08 (Św. Jana Eudesa, Wyznawcy, 3 klasy, kolor biały)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.30 – SPOTKANIE Z KSIĘDZEM BISKUPEM ATHANASIUSEM SCHNEIDEREM (dom Arka — sala kon­fe­ren­cyjna)
13.30 – MSZA PONTYFIKALNA (Bazy­lika Licheń­ska – ołtarz główny)
16.00 – Obiad (dom Arka)
17.00 – 18.00 – blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.00 – NIESZPORY PONTYFIKALNE (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00 – Kom­pleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 5 — czwar­tek 20.08 (Św. Ber­narda, Opata i Dok­tora Kościoła, 3 klasy, kolor biały)
07.15 – Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.00 – 12.00 – I blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
12.00 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
14.00 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 17.00 – II blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msza śpie­wana (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.30 Wykład/konferencja (dom Arka — sala kon­fe­ren­cyjna)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00 – Kom­pleta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 6 — pią­tek 21.08 (Św. Joanny Fran­ciszki Fre­miot de Chan­tal, Wdowy, 3 kasy, kolor biały)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.00 – 12.00 – I blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
12.00 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
14.00 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 17.00 – II blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msza śpie­wana (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.15 Ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakra­mentu (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00Kom­pleta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 7 — sobota 22.08 (Nie­po­ka­la­nego Serca N.M.Panny, 2 klasy, kolor biały)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
10.00 – 12.00 – I blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
12.00 – MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
14.00 – Obiad (dom Arka)
15.00 – 17.00 – II blok warsz­ta­towy (salki warsz­ta­towe)
17.00 – Msza śpie­wana (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
17.00 – Msze recy­to­wane (kościół dolny MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
18.15 – Nie­szpory (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
19.30 – Kola­cja (dom Arka)
21.00 – Kom­pleta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 8 — nie­dziela 23.08 (13. Nie­dziela po Zesła­niu Ducha Świę­tego, 2 klasy, kolor zie­lony)
07.15 – Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
08.00 – Msze recy­to­wane (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice, Kościół św. Doroty – ze śpie­wem ludo­wym)
09.00 – Śnia­da­nie (dom Arka)
11.00 – MSZA SOLENNA z asper­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny)
13.00 – Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące (dom Arka – sala kon­fe­ren­cyjna)
14.00 – Obiad (dom Arka)
– Wykwa­te­ro­wa­nie

Pro­gram może ulec nie­znacz­nym zmianom.

Miej­sca odpra­wia­nia Mszy recy­to­wany:
1. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej — ołtarz główny
2. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej — I ołtarz boczny
3. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej — II ołtarz boczny
4. Kaplica Krzyża Świę­tego — ołtarz główny
5. Kaplica Krzyża Świę­tego — I ołtarz boczny
6. Kaplica Krzyża Świę­tego — II ołtarz boczny
7. Kościół św. Doroty — ołtarz główny
8. Kaplica s. Fau­styny (Miło­sier­dzia Bożego)
9. Kapliczka przy­ko­ścielna (Naj­święt­szego Sakra­mentu)
10. Kaplica Ostrobramska

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!