Trzeci dzień Pielgrzymki Una Cum Papa Nostro

bazylika św. Piotra

3 Listopada był kulminacyjnym dniem pielgrzymki wdzięczności i wiary w 5-tą rocznicę wydania Motu Propio Summorum Pontificum. Uroczystości rozpoczęły się Adoracją w Kościele San Salvatore in Lauro (usytuowanego naprzeciw Zamku Anioła) skąd ruszyła procesja do Bazyliki św. Piotra. Procesja przeszła głównymi ulicami Rzymu, odmawiając modlitwy w języku łacińskim i śpiewająć hymny i pieśni. W Bazylice – przy głównym jej ołtarzu wierni zostali przywitani przez x. Claude Barte, który przeczytał przygotowany w imieniu papieża list powitalny Tarcisio kard. Bertone. W uroczystej Mszy pontyfikalnej, sprawowanej przez Antonio kard Canizaresa Lovera uczestniczyło ok. 2000 osób z całego świata w tym ok. 50 kapłanów oraz duża liczba kleryków. W czasie kazania kard. Canizares podkreślił, że Motu Propio jest wielkim darem Ojca Świętego, a dzisiejsza Msza jest znakiem jedności z nim. Przekazał jednocześnie posłanie dla wiernych Tradycji, które powinno być ze szczególną pieczołowitością realizowane w Roku Wiary: aby wierni Tradycji promieniowali w zlaicyzowanym świecie radością, jaką rodzi spotkanie z Chrystusem Odkupicielem w liturgii. Kardynał powierzył też wszystkie wspólnoty Tradycji Niepokalanemu Sercu Maryi, która wiernie towarzyszyła Chrystusowi, także na Golgocie.

Po mszy wierni uczestniczyli w sympozjum poświęconym pamięci śp. Michaela Davisa – byłego przewodniczącego Una Voce International, oraz śp. Alfonsa Kard. Sticklera SDB, który był promotorem tradycyjnej liturgii. Sympozjum odbywało się W Centro Russia Ecumenica.

Pośród licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych zauważono wiele postaci znanych ze swojego zaangażowania w promocję tradycyjnej doktryny i liturgii. W kuluarowych rozmowach wyrażano nadzieję, że światowe spotkania wspólnot Tradycji katolickiej będą organizowane częściej. Na pielgrzymce Polska była reprezentowana przez Centrum Kultury i Tradycji, Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej, Skautów św. Bernarda i wiernych z Poznania. Osoby reprezentujące poszczególne środowiska są też skupione w Una Voce Polonia.

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!