Studiować doktorów Kościoła, modlitwę i pobożność opierać o tradycyjną liturgię

krajski

Benedykt XVI wzywał do tego, aby odczytywać posoborowe zmiany w tzw. hermenutyce ciągłości, a więc jako kontynuację tradycyjnej nauki, a nie jako zerwanie z nią. W świetle przedstawionych analiz wydaje się jednak, że jest to jedynie karkołomna próba udowodnienia, że w Kościele w ostatnich dziesięcioleciach nie zaszły istotne zmiany. Kościół z pewnością jest wciąż mistycznym Ciałem Chrystusa, ale wiele jego duchowych bogactw zostało podeptanych, odrzuconych, lub przynajmniej jest niedoceniane. Znaczenie tych bogactw polega zaś na tym, że stanowią one środki, które pomagają nam dojść do zbawienia. Ukazują one też wielką mądrość i realizm Kościoła, jego piękno i nadprzyrodzoną naturę.

Bez nich wciąż można do tego zbawienia dojść, ale droga ta jest znacznie trudniejsza, bardziej kręta i wyboista. Stało się tak, bo dawniej stawiano w centrum Boga i pokazywano szczegółowo, co zrobić aby wypełnić Jego wolę i się z Nim zjednoczyć. Po Soborze Watykańskim II zaczęto analizować wszystko w sposób antropocentryczny. Posoborowe zmiany w nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza w liturgii szły w stronę przystosowania się do świata, do mentalności ludzkiej. Miały więc pomagać ludziom łatwiej przeżywać wiarę. Kierunek zmian polegał jednak zasadniczo na upraszczaniu wszystkiego. Zmiany te pomagały w przeżywaniu wiary, ale w sposób powierzchowny. Zaczęto odwoływać się do pewnych potrzeb człowieka takich, jak poczucie wspólnoty, pragnienie przeżycia silniejszych emocji, zetknięcia z czymś nadzwyczajnym itd.

Zmiany te okazały się jednak utrudnieniem w tym, aby osiągać coś więcej. Kryzys liturgii, teologii, czy kierownictwa duchowego spowodował, że czymś dużo trudniejszym jest dzisiaj postępowanie naprzód w życiu duchowym.

Za przedstawione w tej książce problemy odpowiedzialni są w dużej mierze papieże i biskupi. Tylko oni mogą też pokonać współczesny kryzys  powracając w całej pełni do Tradycji i do wielowiekowego nauczania Kościoła. My, jako wierni możemy się jedynie modlić, aby zrobili to jak najszybciej.

Możemy jednak już teraz zabiegać o to, aby żyć po katolicku i zmierzać do świętości, bo jak mówił już Georges Bernanos, Kościół nie potrzebuje reformatorów, ale świętych. W tym celu warto jest sięgać po dzieła doktorów Kościoła, zwłaszcza św. Tomasza z Akwinu, aby trwać przy nauce wyrażonej w sposób jasny i precyzyjny. Warto jest uczęszczać na Mszę trydencką jeśli to możliwe i opierać na niej swoją modlitwę i pobożność. Jeśli nie jest to możliwe, to chodząc na nową Mszę można starać unikać wszystkiego, co jest sprzeczne z Tradycją, jak choćby przyjmowania Komunii Świętej na rękę, czy uczestnictwa w modlitwach charyzmatycznych. Można oprzeć życie swojej rodziny na tradycyjnej nauce o rodzinie i wychowaniu. Można dawać przykład innym i w miarę sił i możliwości promować katolicką Tradycję.

Nigdy przy tym nie można ulegać zniechęceniu, bo tylko postawa nadziei jest postawą prawdziwie katolicką. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, a miłość ma to do siebie, że potęguje swoje oznaki, kiedy widzi wzrastające potrzeby ukochanego. Wciąż aktualne są słowa św. Pawła: "Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20).

Pamiętajmy także stale o zapewnieniu Zbawiciela: "Bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18).

 

Michał Krajski

(fragment Zakończenia książki Tradycja zanegowana. Książkę można nabyć tutaj

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!