"Stary ryt powinien byc standardem kultu we współczesnym Kościele"

kard canizares

Dobiega końca reorganizacja kongregacji zajmującej się świętą liturgią i dyscypliną sakramentów. Nowe jednostki, w tym specjalne biuro ds. sztuki kościelnej, rozpoczną pracę już w roku 2013. Benedyktyn znany z przywiązania do tradycyjnej liturgii, ojciec Michael John Zielinski, został jego nowym sekretarzem.

Zmiany w organizacji Kongregacji to efekt motu proprio Quaerit semper, przenoszącego m. in. kompetencje dotyczące stwierdzania nieważności święceń kapłańskich oraz nieważności sakramentu małżeństwa w zakres kompetencji Roty Rzymskiej. W zakres nowych prac kongregacji wchodzić będą wyłącznie kwestie związane z liturgią Kościoła, zaakcentowana została jej odpowiedzialność Kongregacji za promowanie właściwej, katolickiej architektury sakralnej zgodnej z prawem i wskazaniami Kościoła. Amerykański benedyktyn o. Zielinski pokieruje pracami biura kongregacji ds. architektury i śpiewu.

Urodzony w Ohio o. Michael John Zielinski święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1977, studiował psychologię społeczną oraz muzykę kościelną. Pełnił funkcje przeora wspólnoty San Miniato al Mon we Florencji. W 2003 roku został sekretarzem opata-prymasa benedyktynów, ojca Notkera Wolfa. W 2003 roku został opatem klasztoru w Pecos w Stanach Zjednoczonych. Cztery lata później został mianowany przez Benedykta XVI na wiceprzewodniczącego Papieskiej Komisji Dziedzictwa Kulturowego oraz Papieskiej Komisji Architektury Sakralnej.

Ojciec Zielinski znany jest z pozytywnego stosunku wobec nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i liturgicznego bogactwa tradycji Kościoła. W wywiadzie udzielonym L’Osservatore Romano w styczniu 2012 roku wskazywał, że „Mimo wypowiedzi II soboru watykańskiego i papieskiego magisterium, muzyka kościelna znajduje się w kryzysie, znalazła się pod wpływem hermeneutyki nieciągłości i zerwania, o której Benedykt XVI mówił w przemówieniu do Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005 roku. Aby odzyskać wielki skarb, jakim jest dana nam Tradycja Kościoła, koniecznym jest zacząć od chorału gregoriańskiego, który jest zdolny komunikować Ludowi Bożemu sens katolickości i prowadzić go w stronę właściwej inkulturacji”.

W innym wywiadzie o. Zielinski stwierdził także, że tradycyjna Msza stanowi dziś „brakujące ogniwo” w liturgicznej praktyce Kościoła. „Niestety, teologiczna konieczność ciągłości podstawowej doktryny i struktury celebracji Mszy świętej w jej przedpoborowej i posoborowej formie poddana została pęknięciu lub zerwaniu z Tradycją. To jest to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Drugi sobór watykański wyraźnie wezwał do skromnych reform w liturgii jednak zamierzał, by były one organiczne i w wyraźnym związku z przeszłością. Stary ryt staje się żywym skarbem Kościoła i powinien także być standardem kultu, tajemnicy i katechezy, w kierunku którego podążać powinny celebracje w Novus Ordo” – ocenił benedyktyn.

źródło: rorate-caeli.blogspot.com / vaticaninsider.lastampa.it

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!