Ruszają zapisy do Akademii "Tradycja i Przyszłość"

Ruszają zapisy do Akademii

Sam ludzki rozum nosi w istocie wrodzoną potrzebę tego, „co wartościowe, nieprzemijalne”. Wymóg ten stanowi nieustannie zachętę, trwale wpisaną w serce człowieka, aby wyruszyć w drogę i znaleźć Tego, którego byśmy nie poszukiwali, gdyby nie wyszedł już nam na spotkanie. Wiara zaprasza nas właśnie na to spotkanie i w pełni otwiera.

Motu Proprio Benedykta XVI „Porta Fidei”

 

 

 • Gdy dokoła liczy się to, co powierzchowne, doraźne i przyjemne – my w duchowym wysiłku szukamy „rozkoszy przedziwnych w swej czystości i trwałości;”

 • Gdy zewsząd osaczają nas szpetotą - my rozważamy starą prawdę, że „Piękno – na to jest – by się zmartwychwstawało”

 • Gdy mówią nam, że nie ma prawdy, bo każdy ma swoją „prawdę” - my sięgamy do dzieł tych, których chęć poznania jak się rzeczy mają i głód Prawdy – wyznaczały sens życia;

 • Gdy tak wielu pracuje nad tym, by w świat naszych pojęć wprowadzać zamęt – my wprowadzamy ład, kształcąc się u najlepszych Mistrzów, założycieli cywilizacji chrześcijańskiej;

 • Gdy ideologie obecne w mediach, szkole i w sztuce atakują naszą duszę – zwracamy się ku czystym źródłom naszej cywilizacji;

  Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

Warszawskie Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej

 

zapraszają w Roku Wiary na zajęcia w

Akademii Tradycja i Przyszłość

 

 

Akademia „Tradycja i Przyszłość” to dwusemestralny cykl wykładów podstaw filozofii klasycznej, teologii, nauki o cywilizacji i kulturze. Jego celem jest intelektualne przygotowanie do duchowej walki we współczesnym świecie, a także wyposażenie w narzędzia apologii cywilizacji i kultury chrześcijańskiej w neopogańskim świecie.

Przejście programu Akademii, z jednej strony daje uczestnikowi pojęcie o rodzaju wiedzy, która jeszcze przed II wojną światową była podstawą naszej tożsamości kulturowej, z drugiej, usprawnia do rozumienia przyczyn współczesnych kryzysów, ich konsekwencji oraz przysposabia do zachowania własnej tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej.

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 i Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Archidiecezji Warszawskiej otwierając, wspólnie Akademię, chcą mieć swój udział w formowaniu wiernych, którzy będą dobrze zakorzenieni w swej katolickiej kulturze, uformowani przez jej tradycję liturgiczną, duchową i intelektualną, a dzięki temu gotowi do odważnego zmierzenia się z wyzwaniami, jakie dla katolików niesie współczesny świat.

 

Wprowadzenie do filozofii

Co to jest filozofia - przedmiot i cel. Rola filozofii w rozumieniu polityki i cywilizacji. Rola filozofii w kulturze. Filozoficzne źródła współczesnych rewolucji. Kim jest człowiek? Antropologiczne podstawy współczesnej cywilizacji. Kryteria odróżniania dobra od zła. Etyka cnót – jak spełniać dobro? Cel życia ludzkiego w ujęciu filozoficznym.

Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski


Co to jest cywilizacja. Teorie cywilizacji. Koncepcja cywilizacji F. Konecznego. Charakterystyka cywilizacji łacińskiej i innych typów cywilizacji. Właściwości cywilizacyjne Polski na tle narodów Europy.

 

 

  Z Benedktem XVI o liturgii i Kościele

  Dla kogo Papież przywraca Mszę Trydencką? Msza Trydencka, a Sobór Watykański II. Czy na Mszy Trydenckiej „nikt nic nie rozumie”? Czy w Mszy Trydenckiej można aktywnie uczestniczyć? Czy Msza Trydencka jest potrzebna współczesnemu światu?

  O obudzeniu wrażliwości liturgicznej. Reforma liturgii i kryzys Kościoła – widziane oczami Benedykta XVI Przyszłość chrześcijaństwa zależy od liturgii.

   

Filozofia prawa


Z dziejów filozofii prawa. Co to jest prawo i dzięki czemu obowiązuje. Rodzaje praw (prawo naturalne, prawo stanowione, prawo zwyczajowe). Prawo a moralność. Prawa człowieka i prawa narodów – interpretacje i nadinterpretacje.

 

Filozofia polityki

Klasyczne rozumienie polityki. Nowożytne teorie polityki. Pochodzenie i legitymizacja władzy. Rozumienie państwa i przegląd ustrojów politycznych. Demokracja na tle ustrojów nowożytnych. Próba charakterystyki sytuacji politycznej i cywilizacyjnej w Polsce.

 

Elementy apologetyki Kościoła Katolickiego
Historia Kościoła: Kościół starożytności. Kościół średniowiecza. Kościół nowożytności. Kościół współczesny: kryzys czy zmiana tożsamości?. Kościół jako jedyny depozytariusz prawdy. Rozwój depozytu wiary? Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Kościół drogą zbawienia. Konieczność nauczania o rzeczach ostatecznych. Liturgia źródłem życia nadprzyrodzonego na teraz i na wieczność. Czy forma w liturgii jest nieważna? Kościół a państwo.

 

Pedagogika klasyczna

Pedagogika klasyczna a współczesne pedagogiki. Źródła kryzysu wychowania. Bez cnót nie ma wychowania. Cztery cnoty kardynalne – spoiwo cywilizacyjne. Wychowanie a nauczanie. Jak pracować nad charakterem? Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi?

 

Prakseologia cywilizacyjna

Źródła kryzysu cywilizacji zachodniej i jego przejawy w Polsce. Rewolucja kulturalno - cywilizacyjna i jej narzędzia: media, sztuka, edukacja. Jaka moralność w działalności publicznej? Rehabilitacja cnót – warunek skuteczności w walce cywilizacyjnej. Rola katolików w walce cywilizacyjnej.

 

Wykładowcy

Wykładowcami Akademii są pracownicy wyższych uczelni, (KUL, UKSW, inne), a także osoby kompetentne, będące autorytetami w danej dziedzinie.

Dodatkowo, raz w miesiącu, odbywać się będą zajęcia konwersatoryjne, poświęcone szczegółowym zagadnieniom.

Zajęcia będą odbywać się przy kościele oo. Redemptorystów na ul. Karolkowej 49 w Warszawie.

 

Organizatorzy zapewniają dostęp do literatury i innych pomocy dydaktycznych.

Opłata – 120 zł za cały semestr Przy zapisach kilku osób z jednej rodziny tylko jedna osoba płaci całość, druga - 1/2, a pozostałe  - ¼ ceny.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

 

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

tel: 22 258 47 22

tel. kom: 601 31 33 75

e-mail: sekretariat@wieden1683.pl

 

Opłatę semestralną można wpłacać na rachunek:

Centrum Kultury i Tradycji

ul. Powstańców 26/20

05-091 Ząbki

Numer konta:

Alior Bank: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426tytuł przelewu – wsparcie działalności statutowej – akademia

Zapisy trwają do 30 wreześnia.

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!