Rok Miłosierdzia powinien motywować nas do zmiany życia. Feliks Cozel SJ. "Spowiedź. Jaka powinna być i jak się do niej gotować?"

konfesjonal

Fragment Wstępu jednej z przygotowywanych przez nas publikacji znanego i cenionego x. Feliksa Cozela SJ, pt. Spowiedź. Jaka powinna być i jak się do niej gotować?

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1, 3)

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 r., rozpoczął się w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Z woli papieża Franciszka ów czas jest szczególnie poświęcony temu przymiotowi Boga, który ciągle czeka na nasze głębsze poznanie. Ojciec Święty podkreśla, że „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.” (Franciszek, Bulla Misericordiae vultus). Jednakże, aby podjąć to wezwanie, musimy cały czas mieć przed oczami czym jest prawdziwe miłosierdzie. Pan Nasz, Jezus Chrystus, przez czas swojego ziemskiego życia przebywał z grzesznikami, okazywał im dobroć, współczucie i miłość. Jednak nie była to z Jego strony akceptacja dla ich błędów; Jego miłosierny stosunek do grzesznika można by streścić w słowach Idź i odtąd już nie grzesz (J 8, 11). Bóg chce ratować grzesznika, wyciąga do niego rękę i prosi, aby tą ręką nie wzgardził. Jak można przyjąć ten dar Boga? Przez nawrócenie, pokutę i odwrócenie od grzechu - oto droga, poprzez którą człowiek przyjmuje dar Bożego miłosierdzia. Dlatego Rok Miłosierdzia powinien motywować nas do zmiany życia, czyli do wyjścia naprzeciw Bogu, który czyni w naszym kierunku pierwszy krok. To nawrócenie najbardziej przejawia się w sakramencie, jaki Pan Jezus dał jako lekarstwo życia tym, którzy się później poddali w niewolę grzechu i pod władzę szatana, a mianowicie dał sakrament pokuty, w którym dobrodziejstwo śmierci Chrystusa zastosowuje się do upadłych po chrzcie świętym (Sobór Trydencki, Sesja XIV).

Z tego powodu można uznać za wielką radość ponowne wydanie książki x. F. Cozela SI Spowiedź. Jaka powinna być i jak się do niej gotować?, gdyż większość problemów, z którymi 100 lat temu spotykał się autor jest również dzisiaj aktualna. Tak samo jak wtedy, również dziś wiele osób nie korzysta z Bożego Miłosierdzia objawiającego się w sakramencie spowiedzi, trwając w grzechu i ryzykując zbawienie duszy. Jednakże są również katolicy, którzy nie odbywają spowiedzi dobrej (a nawet ważnej). Kościół naucza, ze sakrament ten składa się z dwóch części, czyli z aktów penitenta (…) i z rozgrzeszenia udzielonego przez upoważnionego kapłana (Piotr kard. Gaspari Katechizm katolicki). Niejednokrotnie w pierwszej części tego sakramentu zdarzają się zaniedbania. Stąd wielkim darem jest dziełko x. Cozela, w którym autor m.in. odświeża nam i przystępnie wyjaśnia akty penitenta, nazywane również 5 warunkami dobrej spowiedzi. Autor stara się swoich czytelników pobudzić do dwóch rzeczy: po pierwsze do dobrej i ważnej spowiedzi (związanej z rzetelnym wypełnieniem warunków spowiedzi), a ponadto do spowiedzi częstej. Realizacja tych dwóch punktów pozwoli dokonać znaczącego postępu w życiu chrześcijańskim. Papież Pius XII podkreślał ogromne znaczenie skutków  dobrej i częstej spowiedzi, poprzez którą wzmaga się poznanie siebie, rośnie pokora chrześcijańska, tępi się złe obyczaje, zapobiega się lenistwu duchowemu i oziębłości, oczyszcza się sumienie, a wzmacnia wola, zapewnia się zbawienne kierownictwo duszy, a wreszcie mocą tego sakramentu pomnaża się łaska (Pius XII Mystici Corporis Christi).

Dlatego zapoznajmy się wnikliwie z treścią dzieła x. Cozela, abyśmy mogli docenić ów skarb jakim jest spowiedź, ale także postarajmy się propagować tę książkę, aby coraz więcej osób lepiej i częściej przystępowało do tego sakramentu. Apostołujmy w ten sposób i prośmy aby Maryja, Matka Miłosierdzia, wyprosiła dla wszystkich katolików prawdziwe owoce Roku Jubileuszowego.

(Ze Wstępu)

 

Dziękujemy tym, którzy dotąd wsparli wydanie naszej książeczki. Bez ich pomocy prace nie mogłyby postępować. Tekst wymaga dokładnej i rzetelnej korekty lingwistycznej, by uczynić go zrozumiałym dla dzisiejszego czytelnika. Usunęliśmy zatem liczne archaizmy, dokonując współczesnej edycji tekstu. Wszystko wskazuje na to, że książeczka po II niedzieli Wielkiego Postu trafi do rąk Czytelników i dla wielu będzie trudną do przecenienie pomocą w przygotowaniu do Sakramentu Pokuty.

 

Naszym Dobrodziejom dziękujemy za wielkoduszność i wsparcie tak potrzebnej publikacji. Pośród  wspierających nasze prace są m. in:

 

Robert z Grajewa – 30 zł

Krzysztof z Rzeszowa – 30 zł

Andrzej i Weronika z Piły – 10 zł

Marek ze Skierniewic – 20 zł

Waldemar z Turośli – 100 zł

Bogusława ze Świebodzic – 20 zł

Paweł z Warszawy – 80 zł

Marek z Markus – 30 zł

Elżbieta z Torunia – 100 zł

Dominik ze Zgorzelca– 5 zł

Jan z Warszawy – 55 zł

Tadeusz z Krakowa – 50 zł

Lucyna z Warszawy – 50 zł

Kacper z Lublina – 20 zł

Szymon z Warszawy – 75 zł

Tomasz ze Świątnik – 30 zł

Adam z Nieporętu – 90 zł

 

 

 

Książka już wkrótce, na początku Wielkiego Postu, obok książeczki dla dzieci o dekalogu, trafi do rąk Czytelników. Prace wydawnicze (przygotowanie do druku, skład, korekta) wymaga nakładu środków. W tym wypadku dokonalismy redakcji tekstu, tak, by oczyścić go z niezrozumiałych archaizmów, przeprowadziliśmy korektę często błędnie dokonanych przypisów biblijnych.

Książka jest przygotowywana z okazji obchodzonego w Kościele Roku Miłosierdzia, byśmy mogli lepiej przygotować się, ilekroć stajemy przed Jego Trybunałem. Ten obszar naszej pracy duchowej bywa nader często zaniedbany, a to z powodu lenistwa, niewiedzy i niedostatecznej na ten temat katechezy. Drugim powodem jest 1050 rocznica Chrztu Polski. To wydarzenie traktujemy jako mobilizację do pamięci o tym, że najważniejszą praca na rzecz naszej Ojczyzny i Kościoła jest praca nad naszą osobistą świętością. Książeczka x. Cozela ma byc w tej pracy skuteczna pomocą.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej pracy wydawniczej. Wiemy, że nie zabraknie osób, które chcą pomóc sobie i innym w korzystaniu z owoców Odkupienia, z uzdrowienia życia, którego możemy dostąpić przez Sakrament Pokuty. Każdego, kto chce wesprzeć nasze prace dowolnym datkiem, serdecznie do tego zapraszamy. Każdy z Dobrodziejów, który wpłaci kwotę 30 zł lub większą, otrzyma w Wielkim Poście egzemplarz książki (lub ich wielokrotność, stosownie do wpłaconej sumy)

 

Wpłaty można dokonywać na jeden z rachunków Centrum Kultury i Tradycji:

75 2030 0045 1110 0000 0386 6630   lub  94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

 

Jako tytuł wpłaty nalezy wpisać "Cozel".

Przypominamy, że za naszych Dobrodziejów w każdym miesiącu są odprawiane przynajmniej dwie msze św.

 

Serdeczne Bóg zapłać!

 

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!