Polskie środowiska katolickie przygotowują list do Ojca św. Prośba o szczegółową analizę sformułowań Soboru Watykańskiego II

Kopuła Bazyliki św. Piotra

Zbliżają się obchody 50-lecia Soboru watykańskiego II, wydarzenia, które dziś bodaj bardziej niz kiedykolwiek od czasu jego zakończenia zajmuje uwagę duchownych i świeckich zaangażowanych w życie Koscioła.

Po latach bezkrytycznego przyjmowania wszystkiego, co miało legitymację "ducha Soboru", dziś nasila  się dyskusje a także ożywają rzetelne studia, mające odkryć jego rzeczywiste znaczenie. W tych dyskusjach i badaniach bardzo znaczący i coraz bardziej dominujący jest jest nurt, który stawia pytania, bez których nie można odkryć i zrozumieć charakteru i sposobu ddziaływania Soboru Watykańskiego II dla Kościoła i świata. Są to pytania o zagadnienia takie jak właściwe rozumienie ekumenizmu, nauczania Kościoła na temat miejsca religii katolickiej w życiu społeczeństw, a przede wszystkim o możliwość rozumienia nauczania Soboru w świetle Tradycji. Z poważnych ośrodków teologicznych i naukowych, a także z różnych środowisk płyną do Stolicy Apostolskiej dezyderaty zbadania i wyjaśnienia, na ile niektóre sformułowania Soboru Watykańskiego II są zgodne z Magisterium. Nie są to już tylko głosy tzw. "tradycjonalistów", ale tych wszystkich, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za misyjna obecnośc Kościoła we współczesnym świecie. Jesienią ubiegłego roku szerokim echem odbiła się w ośrodkach opiniotwórczych inicjatywa włoskich katolików, duchownych i świeckich, którzy wystosowali do Ojca św. petycję o szczegółową analizę tekstów Soboru watykańskiego II

Również w Polsce powstał podobny list i właśnie gromadzone sa pod nim podpisy liderów katolickich środowisk, profesorów wyższych uczelni, publicystów,  a także katolickich polityków i przedsiębiorców.  Chcą oni, okazując szacunek i poddanie Ojcu św. pokornie prosić, aby Stolica Apostolska odniosła się do kwestii zrodzonych przez dokumenty Soboru watykańskiego II, które wciąż pozostają niejasne i , jak się zdaje, często przynoszą niepożądane owoce, a przynajmniej budzą kontrowersje w sprawach istotnych.

Oto fragment listu, który w najbliższym czasie ma być dostarczony do Ojca św:

 

Ojcze Święty, zarysowane powyżej problemy składają się na bardziej

ogólną refleksję na temat pewnej charakterystycznej właściwości

soborowego i posoborowego Magisterium. Według często przytaczanych

słów Waszej Świątobliwości, właściwe odczytanie i przyjęcie ostatniego

Soboru może się dokonać tylko w świetle prawidłowej hermeneutyki

reformy . W istocie, w ostatnim czasie mówi się ciągle o prawidłowej

interpretacji Soboru, z jednoczesnym wyeliminowaniem złej

interpretacji. Czy fakt, że 50 lat po zwołaniu Vaticanum II jego

nauczanie jest stale przedmiotem kontrowersji, przez co wymaga

nieustannych wyjaśnień, doprecyzowań i sprostowań nie oznacza, że

dzięki Soborowi dzisiejsze Magisterium jest wciąż pochłonięte samym

sobą, zamiast wyjaśniania depozytu wiary? Czy taki stan rzeczy

pokazuje, że Sobór przekazał  "naukę czystą i nieskażoną, bez

zabarwień i przeinaczeń" , jak sobie tego życzył bł. Jan XXIII?  Czy w

świetle przedstawionych powyżej wątpliwości zasadnym jest niedawne

stwierdzenie, jakoby nie tylko trzeba było "interpretować Vaticanum II

w świetle poprzednich dokumentów Magisterium, ale też niektóre z tych

dokumentów są bardziej zrozumiałe w świetle II Soboru Watykańskiego"?

W naszym przekonaniu najlepszym komentarzem dla takiego postawienia

sprawy, przynajmniej w odniesieniu do punktów, które poddaliśmy

osądowi Waszej Świątobliwości w niniejszym liście, są następujące

słowa Waszego Poprzednika, Piusa XII: "Skoro zaś Kościół, jak to przez

wieki nieraz miewało miejsce, ową funkcję wyjaśniania depozytu, już to

drogą zwyczajnego nauczania, już to z osobliwą uroczystością sprawuje,

najoczywiściej fałszywą jest metoda, która rzeczy jasne usiłuje przez

rzeczy niejasne tłumaczyć. Wszyscy powinni trzymać się w tej sprawie

odwrotnego porządku, tzn. to co ciemne, przez to co jasne oświetlać" .

Umiłowany Ojcze Święty, zwracamy się z pokorną prośbą o ponowne

przeanalizowanie powyższych problemów, które zresztą były już

przedstawiane Waszej Świątobliwości przy różnych okazjach. Żywimy

głębokie przekonanie, że tego rodzaju refleksja w Roku Wiary zgodnie

ze słowami Waszej Świątobliwości rozbudzi "w każdym wierzącym

aspirację do  wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z

ufnością i nadzieją" .

 

Pod listem podpisali sie dotąd m. in:

Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun, dr hab.  Jacek Bartyzel, Arur Zawisza,  prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr Krzysztof  Kawęcki, prof. dr hab Lesław Tobiasz i kilkadziesiąt innych osób, profesorów, publicystów, parlamentarzystów i liderów środowisk katolickich. Wciąż trwa gromadzenie podpisów.

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!