"Od spowiedzi zależy odpuszczenie grzechów, poprawa życia, dobra śmierć, łaskawy sąd i szczęśliwa wieczność"

Cozel, Spowiedź św.

Jaka powinna być i jak się do niej przygotować?

 

1.

Do pisania tej książeczki o spowiedzi świętej, może najważniejszej i najpotrzebniejsze, przystępuję z wielką radością, gdyż za Ojcami Kościoła można powtórzyć, że od właściwej spowiedzi zależy odpuszczenie grzechów, poprawa życia, dobra śmierć, łaskawy sąd i szczęśliwa wieczność, a złych spowiedzi bywa, niestety, wiele, co potwierdza autorytet Ojców Kościoła, nauki świętych, a także doświadczenie.
Święta Teresa poucza, że szatan niczym tak skutecznie nie prowadzi chrześcijan do potępienia, jak złymi spowiedziami. Tej świętej Bóg dozwolił widzieć piekło, a w nim bardzo wielu potępionych za złe spowiedzi. Mówiła ona o tym objawieniu kaznodziejom i spowiednikom, zachęcając ich, aby często pouczali wiernych o spowiedzi świętej, a zwłaszcza przestrzegali przed spowiedzią świętokradczą. To jest właśnie jeden z głównych powodów, dla których temat ten podejmuję . Wprawdzie kapłanie co roku przygotowują do spowiedzi świętej i głoszą o niej nauki, ale wierni z własnej winy niewiele z tych nauk korzystają i niejeden – co wiem z własnego doświadczenia – nie wie dokładnie, jak się do spowiedzi przygotować i jak się spowiadać; przy tym – niestety – licznych owa nauka mało interesuje. Niedbali, niegodziwi rodzice nie posyłają dzieci na nauki przygotowujące do pierwszej spowiedzi, a potem, gdy nieprzygotowane dzieci do spowiedzi prowadzą, często uczą je kłamstwa i haniebnych wykrętów namawiając: „nie przyznawaj się, że pierwszy raz się spowiadasz, mów, że drugi, bo inaczej będzie cię ksiądz odpytywał z katechimu, a ty nie umiesz!” W ten sposób niegodziwi rodzice kładą podwaliny pod świętokradcze spowiedzi – nieraz na całe życie. Oby ta książeczka pomogła wszystkim w zrozumieniu, jak się należy spowiadać!

Gdybym pouczał, jak w łatwy sposób zostać bogaczem, jak wygrywać na loterii, albo choćby o tym, co robić, aby pole wiele plonu, a krowy gospodyniom wiele mleka dawały – o , to z pewnością mnóstwo osób by zaciekawiło! Gdybym pisał o tym, w jaki sposób dziewczyna, która ma na twarzy szpetne ślady po ospie, może się tych śladów pozbyć i znów być piękna – o! to każda by taką książkę czytała zachłannie i uważnie!

A ja będę w tej książeczce mówił o ważniejszych rzeczach, a mianowicie co i jak robić, aby duszę strasznie zeszpeconą grzechami oczyścić i przywrócić jej pierwotne piękno, by stała się miła Bogu; co robić, aby utracone skarby niebieskie znów odzyskać?! A przecież to rzecz najważniejsza! Bo choćbyś był najbogatszy i najurodziwszy – cóż co to pomoże, gdyś przez grzech utracił łaskę Bożą, bo wtedy na duszy jesteś najbiedniejszy... Gdyś grzechami oszpecony – jesteś w oczach Bożych brzydki i Bogu wstrętny; gdybyś, broń Boże, zmarł w takim stanie, byłbyś na wieki od Boga odrzucony i potępiony. Zatem z wielką uwagą książeczkę tę czytaj i to nieraz, aż naukę w niej zawartą dobrze zrozumiesz i zapamiętasz na całe życie, by według niej zawsze przygotowywać się do spowiedzi i spowiadać! Panie Boże, dopomóż do tego!

2.

Pan Bóg, ciężko zagniewany z powodu naszych grzechów i obrażony na nas tak oto mógłby powiedzieć: „Odkupiłem cię za cenę Mego Życia i Mej Krwi, dałem ci Moją łaskę, odziałem cię w najpiękniejszą szatę niewinności, przyjąłem cię za dziecko Swoje i uczyniłem dziedzicem nieba, a zażądałem za to twojej wdzięczności i posłuszeństwa dla mnie, a ty niewdzięczny, zamiast Mnie kochać i słuchać, słuchałeś szatana i namiętności stając się ich niewolnikiem! Zamiast nieba wybrałeś dogadzanie swym żądzom, wolałeś grzech popełnić, choć za to groziłem ci piekłem! Coś sobie dobrowolnie wybrał – to masz! Odtrąciłem i potępiłem aniołów za grzech i ciebie odtrącam! Zginąłeś na wieki!” Tak, mógłby Pan Bóg w ten sposób z nami postąpić, a jednak On w litości i miłosierdziu obmyślił dla nas ratunek.

Kiedy rozbije się okręt na morzu, szczęśliwy ten, kto znajdzie kawałek deski z roztrzaskanego statku, której może się uchwycić i od utonięcia uratować. Taką deskę ratunku podaje nam, tonącym nad przepaścią piekła, Pan Bóg – w spowiedzi świętej! Oby wszyscy się jej uchwycić  i korzystać z niej zechcieli! Niech dopomoże w tym ta oto książeczka i pilne, wielokrotne w niej rozczytywanie!...

 

 

To fragment Wstępu do ksiązeczki Feliksa Cozela SJ pt. "Spowiedź". Autora nie trzeba przedstawiać, Czytelnikom znany jest przede wszystkim z pięknego opracowania pt.  "Msza Święta", które znalazło wielu miłośników i wielu doprowadziło do owocnego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze.

 

Książka już wkrótce, na początku Wielkiego Postu, obok książeczki dla dzieci o dekalogu, trafi do rąk Czytelników. Prace wydawnicze (przygotowanie do druku, skład, korekta) wymaga nakładu środków. W tym wypadku dokonalismy redakcji tekstu, tak, by oczyścić go z niezrozumiałych archaizmów, przeprowadziliśmy korektę często błędnie dokonanych przypisów biblijnych.

Książka jest przygotowywana z okazji obchodzonego w Kosciele Roku Miłosierdzia, byśmy mogli lepiej przygotować się, ilekroć stajemy przed Jego Trybunałem. Ten obszar naszej pracy duchowej bywa nader często zaniedbany, a to z powodu lenistwa, niewiedzy i niedostatecznej na ten temat katechezy. Drugim powodem jest 1050 rocznica Chrztu Polski. To wydarzenie traktujemy jako mobilizację do pamięci o tym, że najważniejszą praca na rzecz naszej Ojczyzny i Kościoła jest praca nad naszą osobistą świętością. Książeczka x. Cozela ma byc w tej pracy skuteczna pomocą.

Gorąco prosimy o wsparce naszej pracy wydawniczej. Każdego, kto chce wesprzeć nasze prace dowolnym datkiem, serdecznie do tego zapraszamy. Każdy z Dobrodziejów, który wpłaci kwotę 30 zł lub większą, otrzyma w Wielkim Poście egzemplarz książki.

 

Wpłaty można dokonywać na jeden z rachunków Centrum Kultury i Tradycji:

75 2030 0045 1110 0000 0386 6630   lub  94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

 

Jako tytuł wpłaty nalezy wpisać "Cozel".

Przypominamy, że za naszych Dobrodziejów w kazdym miesiącu sa odprawiane przynajmniej dwie msze św.

 

Serdeczne Bóg zapłać!

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!