Nasza nowa publikacja: Katechizm dla dzieci o Dekalogu

dekalog dla dzieci

Dziś coraz wyraźniej widać, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja Kościoła i świata. Zachwiania doktrynalne, otwarte i zdecydowane odstępstwo części kardynałów, biskupów i księży od katolickiej wiary,podważanie zasad ewangelicznej moralności, zagubienie wielu wiernych i zagrożona wiara następnych pokoleń - to smutny obraz naszego czasu. Wobec tych zdarzeń trzeba nam czynić dwie rzeczy: wpatrywać się w oblicze Jezusa Chrystusa, Boskiego Odkupiciela i uczyc się Jego pokory, która jest mocą, naśladować Jego Miłość, która wszystko pokonuje. To na pierwszysm miejscu.

Po drugie, potrzebne jest konkretne działanie. Takie właśnie podejmuje nasze Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683. Ukazujemy nieprzemijającą nowość tradycyjnej doktryny katolickiej, wiecznotrwałość katolickiej liturgii, a także konieczność respektowania ewangelicznych zasad moralnych. Czynimy to poprzez organizację wykładów, konferencji, ośrodków Akademii Tradycja i Przyszłość. Wspieramy także formację przyszłych księży w duchu katolickiej ortodoksji.

Te działania są mozliwe dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli. W ostatnim czasie swoją ofiarnośc wobec nas okazali:

Pani Ewa z Łodzi (50 zł)

Pan Krzysztof z Wołomina - 100 zł

Pani Celina z Gdyni - 30 zł

Państwo Marek i Violetta ze Szzecina - 100 zł

Pan Dominik ze Zgorzelca - 5 zł

Pani Aleksandra z Wesołej 40 zł

Pan Krzysztof z Rzeszowa 50 zł

Pani Lucyna z Warszawy - 20 zł

Pan Wojciech z Łodzi - 100 zł

Pan Krzysztof z Bydgoszczy 10 zł

Pan Marek z Markus - 30 zł

Pan Jakub z Tychów - 50 zł

Pan Ryszard z Radomia - 30 zł

Pan Bogusław ze Świebodzic - 20 zł

Pan Krzysztof z Jeleniej Góry - 10 zł

Pan Przemysław z Tarnobrzega - 40 zł

Pan Zdzisław z Rzeszowa - 30 zł

Pan Paweł z Warszawy 160 zł

Pan Adam z Nieporętu - 200 zł

 

 

 

Bóg zapłać za ofiarność. Wszystkie wpłacane przez naszych Dobrodziejów środki są przeznaczane na realizację naszych przedsięwzięć. Ze środków tych opłacane są wyłącznie faktury za usługi drukarskie czy graficzne, wydatki stałe (księgowość, telefon), a także są opłacane umowy grafików, tłumaczy, wykładowców.

 

Obecnie, jak już sygnalizowaliśmy niektórym z Państwa, prowadzone są ostatnie prace edytorskie nad kolejną naszą publikacją: "Jam jest Pan. Bóg Twój. Katechezy dla dzieci o Dekalogu". Autorką tekstu publikacji jest Bogna Białecka, znany psycholog i publicysta. Książeczka powstała jako odpowiedź na wyraźny brak pośród katechizmów dla dzieci pozycji, która w sposób wyrazisty, jednoznaczy, doktrynalnie poprawny przedstawiała dzieciom moralną doktryne katolicką. Ksiązeczka jest napisana prostym językiem, każde przykazanie Boże jest omówione w sposób zrozumiały, z zachowaniem reguł dydaktyki.

 

Oto próbka Katechizmu:

 

 

 

IV: Czcij ojca swego i matkę swoją

 

 

Wj 20,12

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

 

Syr 7, 27-28

Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj!

Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?

 

Kpł 19:3a

Każdy z was będzie szanował matkę i ojca.

 

Prz 6: 20-23

Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!

Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią do ciebie: bo lampą jest nakaz, a światłem Prawo, drogą do życia - upomnienie, nagana.

 

Ef 6, 1-4

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.  A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!

 

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu

Kol 3:20

 

Rodzice są zastępcą Pana Boga na ziemi. Dlatego mamy ich nie tylko kochać, ale i szanować. Szanować – czyli zawsze mówić: „mamo, tato”, nie po imieniu, przychodzić, gdy wołają, słuchać poleceń, zawsze  grzecznie się odzywać – „proszę, dziękuję”.

 

Mama i tata bardzo nas kochają i chcą dla nas jak najlepiej. Są od nas starsi, przez co mają większe doświadczenie i mogą nam dobrze doradzić w ważnych rzeczach w życiu.

 

Jeśli na przykład mama każe nam założyć zimą czapkę (mimo, że jest niewygodna) to dlatego, że nas kocha i wie, że czapka nas ochroni przed przeziębieniem. Kochajmy rodziców, słuchajmy ich, ufajmy ich mądrości. Pismo święte zawiera przecież i nakazy dla rodziców:

Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!  (Ef 6, 4).

 

To oznacza, że każda mama i każdy tata są zobowiązani przez Boga do dobrego wychowania dzieci.

 

Najczęściej rodzice nie są świętymi i też czasem popełniają błędy, lub też na starość sami zaczynają wymagać opieki, jednak dziecko zawsze powinno się do nich odnosić z szacunkiem. W Piśmie Świętym jest napisane:

 

”Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.  (Syr 3:12-13)

Tak samo „Słuchaj swojego ojca, który cię  zrodził i nie gardź swoją matką staruszką” ) Prz 23:22

 

Jeśli nam to trochę nie wychodzi, warto pomodlić się do Boga o pomoc:

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Jako nagrodę Pan Bóg dobrym dzieciom przyrzeka błogosławieństwo i długie życie.

 

Kiedy Bóg nakazuje słuchać rodziców, mówi też żeby słuchać innych osób – przełożonych, nauczycieli, wychowawców. Jednak nigdy nie wolno słuchać kogoś, kto nakazuje to, czego Bóg zakazał. Choćby miał największą władzę ten człowiek, jeśli każe zrobić coś przeciwnego nakazom Boga, nie wolno go słuchać. To 10 przykazań ma być naszym drogowskazem, nie widzimisię człowieka. Mówi o tym Bóg:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz 5:29

 

Co warte zauważenia, dzieci są w Piśmie Świętym opisywane jako wyraz Bożej miłości i błogosławieństwa. Każdy z nas jest najpiękniejszym podarunkiem dla rodziców od Pana Boga.

„Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą.” Ps. 127:3 Oczywiście dotyczy to każdego dziecka, nie tylko synów.

 

Dzieci są nie tylko katedrami budowanymi przez rodziców na Bożą chwałę, ale też najpiękniejszym prezentem, darem, oznaką, że Bóg rodziców bardzo kocha.

 

 

Czwarte przykazanie obejmuje:

 

posłuszeństwo rodzicom i władzy świeckiej i duchowej, pod warunkiem, że ich nakazy są zgodne z 10 przykazaniami

modlenie się za rodziców i zmarłych krewnych

nakaz mądrego i zgodnego z Bożym prawem wychowywania dzieci przez rodziców

nakaz sprawiedliwego traktowania podwładnych przez osoby mające władzę

 

 

Pytania:

Czy zawsze mówię do rodziców z należnym im szacunkiem?

Czy jestem im posłuszny?

 

[tekst przed opracowaniem redakcyjnym]

 

Książka będzie zawierać czytelne, ładne ilustracje, pomagające małym czytelnikom przyswoić prezentowaną treść. Jesteśmy przekonani, że wychowawcy, począwsze od rodziców, skńczywszy na nauczycielach w szkole, otzmaja nieoceniona pomoc w ukazywaniu Dekalogu nie tyle jako jednego z wielu systemów moralnych, ale nade wszystko pokazywaniu, że Dekalog jest wyrazem Bożej Miłości, a wierność jemu, przestrzeganie go w życiu, ma nas otworzyć na łaskę Pana Boga i wypełnić nasze życie radością, która jest zapowiedzią Radości wiecznej.

Bardzo prosimy o pomoc w dokończeniu prac edytorskich. Łączny ich koszt, wraz z kosztami druku, wyniesie ok. 7000 zł. Dla wydawnictwa każda, nawet najmniejsza kwota wspierająca nasze działania jest znaczącą pomocą. Ufamy, że pomoc każdego z nas sprawi, że książeczka już w najbliższych kilku tgodniach trafi do małych Czytelników. Nie wolno nam zwlekać, bowiem jest czas walki, a każdy dzień może być rozstrzygający.

Każdy wpłacajacy kwotę nie mniejszą niż 40 zł. otrzyma egzemplarz Katechizmu lub odpowiednią ich wielokrotność - w zależnoci od wysokości wpłaconej kwoty.

 

 

Odbiorca przelewu: Centrum Kultury i Tradycji

Nr konta:

75 2030 0045 1110 0000 0386 6630

lub

94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

Tytuł wpłaty: „Dekalog”.

 

Bóg zapłać za wielkoduszność! Za naszych Dobrodziejów są w miesiącu odprawiane przynajmniej dwie msze św.

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!