Msze św. za Darczyńców CKiT

Msza św.

 

Cieszymy się, że jest coraz więcej osób rozumiejących potrzebę wsparcia środowisk tradycyjnych. Odradzają się one po latach pozostawania w faktycznym niebycie, bez jakiegokolwiek zaplecza finansowego. Czy ten ożywczy, wspierany przez Ojca św. i tak bardzo potrzebny współczesnemu Kościołowi, światu i naszej Ojczyźnie nurt będzie się rozwijał – zależy od każdego z nas. To kwestia naszej odpowiedzialności wobec Kościoła, wobec przyszłych pokoleń Polaków, a przede wszystkim wobec Pana Boga. Obyśmy przez brak zrozumienia i wielkoduszności nie zaniechali dobra.

 

Nasze Centrum organizuje życie Tradycji w kilku dziedzinach

 

- w zależności od możliwości wspieramy kleryków i księży z Instytutu Dobrego Pasterza (min. 700 zł miesięcznie);

- wydajemy magazyn Tradycji Nova et Vetera  (przygotowanie, druk i kolportaż jednego numeru to kwota ok. 9000 zł);

- rozpowszechniamy za pomocą ulotek w masowych nakładach wiedzy o liturgii klasycznej i miejscach, w których jest w Polsce sprawowana;

 

- udostępniamy literaturę pozwalającą rozumieć zmiany w Kościele i dążenia cywilizacyjne;

- organizujemy wykłady i spotkania, na których rozmawiamy o istotnych zagadnieniach dotyczących cywilizacji, Polski i Kościoła.

 

Łatwo się domyślić, że działania te wymagają nakładów finansowych. Dlatego ośmielamy się zwrócić się do tych z Państwa, którym leżą na sercu sprawy ważne, z prośbą o wsparcie. Prosimy o wsparcie któregoś z powyższych przedsięwzięć. Bez Państwa pomocy nie będzie mogło zaistnieć konkretne dobro. Ufam jednak, że okażą Panństwo swoją wielkoduszność i otwarte serce.

 

Klerycy IBP modlą się za naszych darczyńców, a kapłani sprawują w ich intencjach Najświętszą Ofiarę – przynajmniej dwie w miesiącu.

 

Dziś zaś szczególne podziękowanie za wsparcie kierujemy do:

 

Pani Teresy Małek

Pani Cecylii Klasek

Pani Aleksandrze Jankowskiej

Panu Filipowi Białkowskiemu

Panu Pawłowi Pojawie

Pani Teresie Światek

Pani Izabeli Kaczmarskiej

Państwu Tomaszowi i Monice Piaseckim

Pani Jadwidze Arendt-Myśleckiej

 

 

Przypominamy też, że można wesprzeć także poprzez wpłaty na Fundusz Wydawniczy Centrum Kultury i Tradycji.

 

 

- Centrum Kultury i Tradycji jest wydawcą magazynu Nova et Vetera, w którym propagowana jest Tradycja katolicka i poruszane są zagadnienia ważne dla tożsamości i suwerenności Narodu polskiego. Koszt wydania i kolportażu jednego numeru wynosi blisko 10 tys zlp. Część tych kosztów ponoszą Czytelnicy, do których, na ich prośbę, jest on rozsyłany. Niestety, choć ci, którzy poczuwają się do wsparcia periodyku, wyróżniają się dobrą wolą, ofiarnością i wielkodusznością, stanowią mniejszość, a ich wspaniałomyślna pomoc pozwala na pokrycie tylko niewielkiej (ok.1/4) części kosztów związanych z wydawaniem Nova et Vetera. Chcemy, traktujemy to bowiem jako nasza misję, by pismo to docierało do księży, kleryków (rozsyłamy już do ponad 130 kleryków w seminariach w Polsce), do młodzieży na uniwersytetach i we wspólnotach religijnych, a także do innych ludzi. Jednakże nie będzie to możliwe bez wsparcia ze strony tych, którzy są stałymi Czytelnikami naszego pisma.

 

 

Wydajemy ważne dla naszej kultury książki:

 

  • właśnie trwa wysyłka III tomu Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego bł abpa Antoniego Nowowiejskiego,

  • jest w opracowaniu kolejne wydanie „Mitów o Mszy Trydenckiej x. Grzegorza Śniadocha IBP,

  • opracowujemy pięknie ilustrowana książeczkę dla dzieci, objaśniającą tajemnice Mszy św.

  • trwają też prace translatorskie i edytorskie nad głośną w świecie książką prof. Roberto de Mattei „Sobór Watykański II. Nieopowiedziana historia”. Za same prawa autorskie do niej musieliśmy zapłacić włoskiemu wydawnictwu kilka tysięcy euro. Są to poważne obciążenia finasowe; celem zas Centrum nie jest generowanie zysku, tylko praca na rzecz cywilizacji i wspieranie tradycyjnych księży;

 

Dlatego, aby sprostać ważnym zadaniom, których się podjęliśmy – uruchamiamy Fundusz Wydawniczy, a Państwa zapraszamy do wspierania naszej działalności wydawniczej. Nie jest ona nastawiona na komercję, tylko na kształtowanie kultury katolickiej i narodowej w polskim społeczeństwie. Dzięki zaangażowaniu każdego z Państwa i tylko dzięki niemu – możemy w tym działaniu być skuteczni. Ponieważ nie możemy liczyć na wsparcie państwowych instytucji, zwracamy się o pomoc do Polaków.

Prosimy o wsparcie Funduszu Wydawniczego Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683. Każdy, kto do końca lipca wpłaci na Fundusz Wydawniczy CkiT kwotę nie mniejszą niż 120 zlp – otrzyma trzy nasze publikacje w prezencie.

 

Każdy, kto do końca 2012 roku wpłaci na Fundusz Wydawniczy Kwotę nie mniejszą niż 480 zlp – otrzyma wszystkie nasze publikacje gratis!

 

Jednocześnie będziemy publikować listę Wspierających FW CKiT w kolejnych numerach Nova et Vetera i na naszej stronie internetowej.

 

Wpłat zarówno na Fundusz Wydawniczy jak i celem wsparcia działań statutowych można dokonywać na rachunek :

 

Centrum Kultury i Tradycji

ul. Powstańców 26/20

05-091 Ząbki

94 2490 0005 0000 4520 5605 1426Z dopiskiem: Fundusz Wydawniczy lub "cele statutowe" lub "wsparcie IBP" (jeśli ktoś nie życzy sobie publikacji na liście Wspierających Fundusz – prosimy o dopisanie dodatkowo: „bez publikacji”). Bóg zapłać za pomoc w kształtowaniu katolickiej kultury! Każda wpłata to duża pomoc!

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!