Kryzys w relacji Stolica Apostolska - FSSPX?

Bp B. Fellay

Jak podaje portal pch.24.pl, sekretarz Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, x. Christoan Thouvenot

Z listu sekretarza Bractwa Świętego Piusa X  wynika, że przełożony wspólnoty nie zgodził się podpisać zmienionej „Preambuły Doktrynalnej”. Akceptacja tego dokumentu jest konieczna, by można było mówić o pojednaniu Bractwa z Watykanem.

List napisany 25 czerwca przez sekretarza x. Christiana Thouvenota informuje członków wspólnoty, że przełożony grupy, biskup Bernard Fellay uznał warunki postawione przez Watykan za „nie do przyjęcia”.

Po wielu latach negocjacji, Bractwo, które zerwało więzi z Rzymem w 1988 roku, rozważa propozycję pojednania z Kościołem na zasadzie prałatury personalnej, która funkcjonuje jako jurysdykcja bez granic geograficznych.

Bractwo zostało poproszone przez Watykan o zaakceptowanie pewnych nauk doktrynalnych, w tym m.in. pełnej akceptacji postanowień Soboru Watykańskiego II.

Papież Benedykt XVI chcąc okazać wolę pojednania, 26 czerwca br. mianował arcybiskupa tytularnego Oregonu  Augustine Di Noia OP wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, która odpowiedzialna była za podjęcie pojednawczych rozmów z Bractwem.

x. Thouvenot poinformował jednak członków wspólnoty, że bp Fellay odmówił podpisania „Preambuły doktrynalnej”, której treść pierwotnie była zaakceptowana. Treść dokumentu została jednak niespodziewanie zmieniona przez kard. Williama Levadę, prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał przedstawił Bractwu nową wersję Preambuły 13 czerwca.

Z pewnością wątpliwości i zaskoczenie powinien budzić fakt, że treść preambuły była pierwotnie zaakceptowana przez bpa Fellaya, a została odrzucona po zmianach, które pojawiły się w niej niespodziewanie. Wiadomo, że sam Ojciec św., dobrze znając charakter zastrzeżeń zgłaszanych przez Bractwo do niektórych dokumentów Soboru Watykańskiego II, czuwał nad tym, by treść preambuły otwierała perspektywy dalszych rozmów z teologami Bractwa św. Piusa X. Wprowadzone w sposób niespodziewany i najprawdopodobniej bez woli Ojca św. zmiany, powodują, że krystalizująca się w duchu porozumienia, przy dobrej woli obu stron relacja między Stoliocą Apostolską a Bractwem, znowu wchodzi w stan impasu.

Źródło: NCR, AS, op KR.Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!