Kim jesteśmy

Żyjemy w czasie, w którym nie ma miejsca na postawy letnie i jakiekolwiek niezdecydowanie! Potrzeba dziś w świecie widzialnej obecności Kościoła Walczącego, mężnych obrońców cywilizacji chrześcijańskiej i dumnych ze swego Narodu Polaków. Widzimy, jak w życiu codziennym nasila się obraza Boga, Maryi, Świętych. Jak szydzi się z powagi Kościoła; jak w stanowionych prawach podkopuje się zasady, które kształtowały naszą cywilizację, jak nasza Ojczyzna oskarżana jest o zbrodnie i podłość, a polskość ukazywana jako coś, czego należy się wstydzić.

Potrzeba dziś apologetów wiary, tradycji i polskości. Te trzy elementy, tak silnie splecione w każdym Polaku, potrzebują dziś swych mężnych obrońców i orędowników. Potrzebują też instytucji, która będzie w tym czasie tumultu, zamętu i pomieszania pojęć odkrywać niegasnący blask świętej wiary, Miasta na górze, oraz polskości.

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 jest instytucją, która temu celowi służy, by na nowo zajaśniały światła, które powinny być jak pochodnie na drodze. Jesteśmy organizacją katolików świeckich. Nasze cele statutowe stanowią między innymi:

Propagowanie wiedzy o wymiarze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym Stolicy Apostolskiej, papieży, oraz wybitnych myślicieli katolickich.

Wspieranie materialne m.in. poprzez fundusz stypendialny i promowanie działalności Zakonów, Bractw, Instytutów i innych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Promowanie i wspieranie Tradycji katolickiej.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej.

Upowszechnianie kultury polskiej i katolickiej.

Prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.

Wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym

Formą prawną Centrum jest Fundacja. Jesteśmy organizacją non profit, a jedynym źródłem finansowania naszej działalności są datki naszych Dobrodziejów.

Swój cel realizujemy poprzez pracę wydawniczą, edukacyjną, wsparcie księży i kleryków służących Kościołowi w tradycyjnej doktrynie i liturgii, a także przez doraźne reakcje wówczas, gdy obrażane są Osoby Boskie, szkalowany Kościół i Ojczyzna.

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!