Katolicy w Polsce i w Europie chcą mszy w tradycyjnej formie

Lichen

Na dorocznych warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu reprezentant "Paix Liturgique”, Louis de Lestang, przedstawił dane o odniesieniu katolików w Polsce i Europie do klasycznej formy rytu rzymskiego

 

Polscy katolicy życzliwie odnoszą się do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego i chcieliby szerszego dostępu do niej — wynika z sondażu
przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie
francuskiej organizacji katolików świeckich „Paix Liturgique”.
W maju i czerwcu 2017 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, prowadzony
przez ojców pallotynów i współpracujący z polskim Episkopatem, przeprowadził
sondaż wśród reprezentatywnej grupy 635 katolików zaangażowanych w życie
Kościoła metodą badania panelowego przeprowadzanego przez Internet. 93,6% jego
uczestników zadeklarowało, że uczestniczy we Mszach św. we wszystkie niedziele i
święta, a 5,8% — w niemal wszystkie. Najciekawsze wyniki sondażu przedstawił 25
lipca w Licheniu przybyły z Francji Louis de Lestang z „Paix Liturgique”.

89,5% respondentów wiedziało o wydaniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio
Summorum Pontificum, przypominającego, że ryt rzymski posiada dwie formy,
zwyczajną („nowa” Msza wg mszału bł. Pawła XVI) i nadzwyczajną (po łacinie, z
kapłanem zwróconym do tabernakulum, popularnie zwana trydencką), a tylko 6,9% o
tym nie wiedziało. Gdyby Msza „trydencka” była sprawowana w ich parafii, 28,9%
respondentów sondażu uczestniczyłoby w niej co tydzień, a 51,6% od czasu do
czasu. Tylko 15,1% w ogóle nie chciałoby brać w niej udziału. W pytaniu
wielokrotnego wyboru dotyczącym osobistej opinii nt. Mszy św. w formie
nadzwyczajnej 49,9% wybrało odpowiedź, że jest ona wyrazem wierności wobec
tradycji Kościoła, 37,3% uznało ją za coś normalnego, 17,6% stwierdziło, że nie
odpowiada ona dzisiejszej kulturze, a 4,2%, że jest czymś dziwacznym.

Pełne wyniki omawianego sondażu zostaną wkrótce opublikowane przez „Paix
Liturgique”.

„Paix Liturgique” jest istniejącą od lat 80. organizacją katolików świeckich
poszukujących dialogu z pasterzami Kościoła w kwestii dostępu do tradycyjnej
Mszy św., katechezy i pobożności katolickiej. Powstała na tle zaniepokojenia
poważnymi nadużyciami dogmatycznymi, pastoralnymi i liturgicznymi, które
rozpowszechniły się w niektórych Kościołach Europy Zachodniej w końcu lat 60. i
w latach 70. Specjalizuje się w organizowaniu sondaży dotyczących stosunku
praktykujących katolików do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
(„trydenckiej”), zamawianych w profesjonalnych instytutach badania opinii
publicznej (w Polsce ISKK, na Zachodzie IPSOS i inne). Dotychczas przeprowadzała
takie sondaże we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech,
Portugalii i Szwajcarii. W poszczególnych krajach wyniki nieco się różnią, ale
ich ogólny wydźwięk jest podobny: jedynie 1/5­­ czy 1/6 czynnych katolików nie
jest w ogóle zainteresowana Mszą św. „trydencką”, a ponad połowa chciałaby w
niej często lub czasami uczestniczyć.

Warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi” odbywają się w sanktuarium maryjnym w
Licheniu od 20 do 27 lipca br. Są organizowane przez stowarzyszenie katolików
świeckich Una Voce Polonia i cieszą się patronatem honorowym biskupa
ordynariusza Wiesława Meringa. W tym roku odbywają się już po raz czwarty. Ponad
150 uczestników z kraju i zagranicy, w tym 40 kapłanów, uczy się na nich
celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, służenia do niej i
posługiwania śpiewem (chorał gregoriański i dawna polifonia).

 

Za: arscelebrandi.pl

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!