Dziś wspomnienie św. Piusa X. Módlmy się za Kościół i dzieła służące jego odnowie za wstawiennictwem św. Papieża

Pius X


Litania przez wstawiennictwo św Pius X

Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże  -  zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża -  módl się za nami. 
Święty Józefie  patronie Kościoła powszechnego - módl się za nami.

Święty Piusie X, wzorze kapłanów - módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie -  módl się za nami. 
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho - módl się za nami.  
Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni -  módl się za nami.  
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu - módl się za nami. 
Święty Piusie X, poświęcony biednym - módl się za nami. 
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych - módl się za nami. 
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa -  módl się za nami. 
Święty Piusie X, pokornego serca -  módl się za nami. 
Święty Piusie X, wierny w służbie - módl się za nami.  
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót - módl się za nami.  
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia - módl się za nami. 
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie - módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza - módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię - módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej - módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej - módl się za nami. 
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór - módl się za nami.
Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej - módl się za nami. 
Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich - módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz - módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, Święty Piusie X, 
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością  błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!