Doniosłość i niezbędność kultu katolickiego współcześnie. Wykład x. Dra Dariusza Olewińskiego inaugurujący Akademię Tradycja i Przyszłość w Lublinie (cz. IV)

Kult katolicki

V. Niezbędność

Niezbędność teologiczna jest oczywista dla katolika, gdyż wynika z samej istoty i owoców liturgii, zwłaszcza Mszy św. Dlatego podam jedynie kilka uwag odnośnie niezbędności w wymiarze społecznym. Jest ona oczywiście pochodną niezbędności teologicznej. Można ją sprowadzić do niezbędności samego Kościoła oraz Objawienia, które jest strzeżone i przekazywane przez Kościół.

1° Niezbędność indywidualna: Dotyczy ona zarówno katolika, jak też niekatolika. Każdy człowiek potrzebuje wskazówki odnośnie prawa naturalnego, prawdy o Bogu, przebaczeniu, ofierze z miłości. Każdy potrzebuje oddechu duchowego, przeżycia piękna zarówno odbieranego zmysłowo jak też bardziej wzniosłego.

2° Niezbędność rodzinna: Rodzina jest pierwszą i podstawową realizacją społecznej natury człowieka. Rodzina jako wspólnota życia i umierania nie może się obyć bez prawd ostatecznych, bez prawa miłości i przebaczenia, bez poszanowania dla porządku osób (hierarchii), bez wspólnego świętowania, którego najlepiej można się nauczyć w liturgii. Człowiek wychowany na liturgii katolickiej przede wszystkim szanuje innych, zaś wzajemny szacunek jest elementarną cnotą już także w rodzinie.

3° Niezbędność narodowa: Ma ona szczególną wagę w Polsce, która została ukształtowana jako naród właśnie w oparciu o Kościół wraz z jego liturgią. Nie można zrozumieć Polski i Polaków bez odniesienia do katolicyzmu, i to tego prawdziwego, tradycyjnego. I nie można miłować Polski i Polaków nienawidząc katolicyzm. Nie można służyć Polsce odrzucając katolicyzm.

4° Niezbędność dla ludzkości: Ludzkość koniecznie potrzebuje prawdziwego chrześcijaństwa, które przetrwało nieprzerwanie od czasów apostolskich do dziś właśnie w katolicyźmie, tym prawdziwym, tradycyjnym. Dotyczy to zwłaszcza kultu katolickiego, który jest wyrazem i realizacją istoty katolicyzmu, którą jest wyznawanie i uwielbienie jedynego prawdziwego Boga, Stwórcy, Zbawcy i Króla Wszechświata. Dlatego właśnie katolicyzm jest najbardziej atakowaną i prześladowaną religią w świecie. Wrogowie wiedzą też doskonale, że Kościół nie może się ostać bez swego prawdziwego, tradycyjnego kultu. Zresztą już same statystyki z ostatnich dziesięcioleci jednoznacznie wskazują, że wraz z odejściem od Tradycji liturgicznej – i tym samym teologicznej - obumiera i zanika wiara w ludziach, Kościół podupada i jest na wielu terenach zagrożony zagładą zarówno duchową jak też całościową.

Gdyby Kościół nie był niezbędny do końca świata, to by nie otrzymał gwarancji istnienia od swego Boskiego Założyciela. Ta gwaracja jednak nie dotyczy liczebności. Liczebność jest zadana przez samego Jezusa Chrystusa w nakazie misyjnym. Można na podstawie znanych ogólnie danych powiedzieć, że tam, gdzie zanika liturgia katolicka, tam też zanika Kościół; gdzie zanika Kościół, tam zanika cywilizacja ludzka oparta na prawie naturalnym i wydająca owoce w postaci osiągnięć myśli ludzkiej oraz kultury zarówno duchowej jak też materialnej. Nie jest przypadkiem, że liturgia katolicka zawiera w sobie, przechowuje i przekazuje także najświetniejsze osiągnięcia cywilizacji i kultury powszechnej. począwszy od najstarszej literatury, poprzez muzykę, sztukę wizualną, aż po architekturę. Los krajów i regionów z niegdyś kwitnącą cywilizacją nie tylko chrześcijańską, lecz także ogólnoludzką, zaś zamienionych w pustynie duchowe i cywilizacyjne w wyniku inwazji antychrześcijańskiego islamu, powinien być dla nas przestrogą i pobudzeniem do przeciwdziałania.

 

Tak to już jest z człowiekiem, że często wartość czegoś poznaje on dopiero wtedy, gdy mu tego zabraknie. Obyśmy nigdy nie musieli rozpoznawać wartości prawdy i liturgii Kościoła dopiero wskutek ich braku.

 

X. Dr Dariusz Olewiński

Poprzednie części wykładu można przeczytać tutaj

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!