Centralna kwestia kultury! Czego chce od nas Benedykt XVI w Roku Wiary?

Uniżenie

Na tę książkę wielu wiernych, a może jeszcze bardziej kapłanów, czekało, choć niektórzy może o tym nie wiedzieli. Uniżenie przed Bogiem centralna kwestią kultury księdza Jacka Bałemby SDB, to książka przychodząca w sukurs tym, którzy toczą dziś zewnętrzne i wewnętrzne, to znaczy z sobą, boje o pozostawaniu na służbie Jezusa Chrystusa.

Książka x. Jacka Bałemby, to pierwsze w Polsce tak dobitne podkreślenie wagi reformy liturgicznej Benedykta XVI i wskazanie jej praktycznego znaczenia dla duszpasterstwa i obrony wiary przed współczesnymi zagrożeniami. Nie jest ona jednak traktatem teologicznym czy liturgicznym. Wpisuje się za to doskonale w ciąg wezwań najwyższych autorytetów Kościoła, które mówią o konieczności ustawienia na powrót Chrystusa w centrum, a człowieka w postawie, jaką należy przyjąć wobec Stwórcy, Odkupiciela i Pana, który okazał niepojętą Miłość wobec Swego stworzenia – każdego człowieka. Jest to postawa uniżenia, wdzięczności, gotowości do służby i zadośćuczynienia. W liturgii wyraża się ona w postawie klęczącej. Przeciw niej – jak dramatycznie konstatuje Autor – „od kilkudziesięciu lat trwa i nasila się zaplanowana i szeroko zakrojona akcja systematycznego eliminowania znaków najwyższej czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przeprowadzana” jest ona – także w Polsce - z „zagadkową gorliwością” (s. 28).

Książka nie zawiera teologicznych błyskotek, które uczyłyby nas „ wywyższonej obojętności”, pozwalały pokazać, jak wiele idei jesteśmy w stanie akceptować, z jak wieloma stanowiskami się zgadzamy, a jak wiele rzeczy „drugorzędnych”, jak choćby to w jakiej postawie trwamy przez Zbawicielem w Eucharystii, potrafimy w naszym „mądrym zdystansowaniu”, uznać za bez znaczenia. W książce nie ma próby usprawiedliwienia takiej postawy, choć jest ona chętnie dziś, przez teologów i duszpasterzy, prezentowana. Przeciwnie – taka postawa jest zdruzgotana żelazną i gorącą logiką apostolską: Jeśli ludzie nie uniżą się dziś przed swoim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem – piekło jest dla nich realnym zagrożeniem. Cały świat, który stał się antychrzescijański, pracuje dziś nad tym, by przekonać nas o naszej autonomii, o przywileju samostanowienia w każdej dziedzinie. Uwirzyliśmy w tę opowieść świata. Uwierzyliśmy w ten miraż i wprowadziliśmy go nawet w mury naszych świątyń. Tam tez pokazujemy, że przed nikim, dosłownie przed Nikim człowiek współczesny klękał nie będzie. Nie będzie uniżał się przed Bogiem.

Nie chcą robić tego nawet ci, którzy uznją formalnie zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa nad sobą. Zapominają, że koniecznym wyrazem zewnętrznym owego uznania jest postawa klęcząca – przy Adoracji, przy Komunii św, przy przechodzeniu obok Tabernakulum. Przyklękanie musi być dokonywane z uwagą i świadomości, co czynimy. Takie zewnętrzne gesty, płynące z wiary, wdzięczności, pragnienia służby, Bojaźni Bożej – budują naszą wiarę, uzdalniają do służby, uzbrajają w Bojaźń Bożą, która pozwala nie bać się dzisiejszych zagrożeń, tylko walczyć przeciw nim w szeregach Chrystusa.

Jak powiedziano, książka będąca apologią ustawienia Chrystusa w centrum i zewnętrznego, w postawie klęczącej, wyrażania czci, ma za sobą poważne autorytety:

Benedykt XVI: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy”.

Antonio Canizares kard. Llovera: „Trzeba z wielkim poświęceniem starać się ożywiać i wspierać nowy ruch liturgiczny zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. Ożywić poczucie sacrum i misterium, postawić Boga w centrum wszystkiego”.

 

Takie są wymogi nowej ewangelizacji. Bez uniżenia – również zewnętrznego – będzie ona po prostu kolejną kościelną „akcją z okazji”, a nie spieszeniem na ratunek światu, który niczego dziś tak nie potrzebuje, jak spotkać Pana, Jezusa Chrystusa, i przed Nim upaść na twarz. Napominanie, przypominanie, nastawanie w tej sprawie - powinno byc priorytetem w Roku Wiary. Chyba, że racją naszej postępującej oziębłości wobec Chrystusa w Eucharystii jest brak wiary w Jego tam obecność.

Ta książka jest dla wszystkich, którzy widzą, że najbardziej palącą potrzebą współczesnego człowieka jest ukazanie prawdy o jego kondycji- że jest tylko biednym grzesznikiem, który ocalenie znajduje klękając przed swym Zbawcą. Nie łudźmy się – nie da się uciec przed szatańskimi pułapkami, którymi najeżona jest codzienność, jeśli nie będziemy pełni uwagi, czułości i pietyzmu, w relacjach najbardziej intymnych ze Zbawicielem– w Eucharystii i Adoracji. Nie ma tu miejsca na niuansowanie i próbę znalezienia się we „wpływowych środowiskach, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą.” (Józef. Kard. Ratzinger „Duch liturgii”). W tej sprawie wolno opowiedzieć się po jednej tylko stronie. O tym nieusuwalnym wyborze, który będzie miał konsekwencje w wieczności – jest ta książka.

Autorowi trzeba podziękować za odwagę, a jego przełożonym pogratulować mężnego Apostoła, godnego ucznia św. Jana Bosko.

 

x. Jacek Bałemba SDB Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury, Warszawa 2012, ss77)

 

 

Książkę można nabyć tu:

 

http://www.libriselecti.pl/pl/searchquery/Jacek+Ba%C5%82emba/1/full/5?url=Jacek,Ba%C5%82emba

 

Są też inne ważne ksiązki o Mszy św:

http://www.libriselecti.pl/pl/p/ks.-Feliks-Cozel-SI-Msza-swieta/552

 

http://www.libriselecti.pl/pl/p/ks.-Mikolaj-Gihr-OFIARA-MSZY-SWIETEJ-tom-I/622

 

http://www.libriselecti.pl/pl/p/Jean-Denis-Chalufour-OSB-Przewodnik-po-Mszy-swietej/788

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!