Błędy w interpretacji II Soboru Watykańskiego?

bp Athanasius Schneider

Nie ustają dyskusje nad II Soborem watykańskim. Wobec faktycznego zerwania w wielu obnszarach teologii i praktyk liturgicznych i duszpasterskich z ortodoksja i ortopraksją katolicką, zasadne pozostaja pytania, na ile same dokumenty Soboru i sformułowania w nich zawarte stały sie owego zerwania powodem. Ostatnio głoś w tej sprawie zabrał Jego Ekscelencja bp Atanazy Schneider.

 

Zdaniem biskupa Atanazego Schneidera największym błędem, który można popełnić w odniesieniu do II Soboru Watykańskiego, jest zastosowanie hermeneutyki zerwania zamiast hermeneutyki ciągłości. Ojcowie soboru nie mieli zamiaru zrywać z przeszłością. - Zamiar papieża Jana XXIII był inny. Sobór nie miał intencji ogłoszenia jakiejś nowej doktryny, tylko głębiej wyjaśnić zasady wiary , a nawet chronić prawdę katolicką. To jest klucz do interpretacji Soboru. Głos Magisterium! Nie interpretacje teologów, nawet nie opinie biskupów, ale najwyższe Magisterium – powiedział. Biskup przypomniał również słynne przemówienie Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 XII 2005 r., kiedy to papież mówił o dwóch przeciwstawnych hermeneutykach w odniesieniu do ostatniego soboru.


Zauważył również, że choć „większość tekstów soboru jest bardzo bogata i tradycyjna”, to jednak pojawiają się w nich niekiedy „kontrowersyjne i niejasne” stwierdzenia, które wymagają jasnej interpretacji. Zasugerował, że wyjaśnienie tych fragmentów powinno pochodzić bezpośrednio od papieża. Jako przykład podał ingerencję Pawła VI w konstytucję soborową „Lumen Gentium”, do której dodał „Nota praevia”, wyjaśniającą zależności między prymatem papieża a kolegialnością biskupów.


Jeśli chodzi o ekumenizm, biskup Schneider skrytykował ton dokumentu „Unitatis Redintegratio”. Padają w nim stwierdzenia, że Bóg może użyć niekatolickich wspólnot jako środków zbawienia. Biskup Schneider powiedział m.in. o dokumencie: -Może on być interpretowany w niewłaściwy sposób, podobnie jak anglikańska teoria, według której istnieje kilka gałęzi chrześcijaństwa, które mają wszystkie środki do zbawienia. W związku z tym musimy wyjaśnić tę wypowiedź. Musimy powiedzieć, że być może Bóg użyje innych chrześcijan, ale indywidualnie, z racji ich chrztu - powiedział.


Biskup Atanazy Schneider urodził się w 1961 r. w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w 1973 r. jego rodzina powróciła do Niemiec. Wstąpił do kanoników regularnych Świętego Krzyża w Coimbrze, w 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2006 r. otrzymał sakrę biskupią. Od 2011 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji Astana w Kazachstanie. Regularnie celebruje Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest autorem książki „Dominus est” poświęconej tradycyjnej postawie przyjmowania Komunii św. W 2010 r. w trakcie konferencji teologicznej w Rzymie zaproponował utworzenie nowego syllabusa błędów w zakresie interpretacji dokumentów II Soboru Watykańskiego.źródło: ChurchMilitant.TV

Kajetan Rajski
Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!