Bardzo dobra wiadomość: X. dr Piotr Paćkowski rektorem seminarium duchownego w Siedlcach

Piotr Paćkowski

 

Serdecznie gratulacje i zapewnienia o modlitwie przesyłamy ks. Piotrowi Paćkowskiemu - wielce zasłużonemu w dziele rozwoju tradycyjnej liturgii w Lublinie, a obecnie mianowanemu na rektora Seminarium Duchownego w Siedlcach.

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui, convertat Dominus vultum suum ad te et det tibi pacem.

 

Biogram naukowy Urodzony 7 VI 1964 w Siedlcach; 1980 ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Siedlcach w klasie fortepianu; 1983 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, podczas których pełnił urząd organisty i kierował chórem kleryckim; 1989 otrzymał święcenia kapłańskie; 1991 został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 1992-95 brał udział w kursach języka angielskiego w Anglii (Londyn, Colchester) i Irlandii (Cork); 1996 uzyskał tytuł magistra muzykologii na podstawie pracy Wybrane polskie śpiewy nieszporne o Najświętszej Maryi Pannie w XIX i XX wieku na podstawie śpiewników katolickich napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. I. Pawlaka i został zatrudniony jako wykładowca muzyki ko- ścielnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach; 1998-2000 odbył studia w Podyplomowym Studium Chórmistrzowstwa i Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; 1998 i 2006 brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Marcela Peresa (Francja); 2001 został zatrudniony w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na zajęciach zleconych, a jako asystent przy Katedrze Monodii Liturgicznej; 2007 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Śpiewy procesyjne „Proprium de Sanctis” w „Processionale” Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. I. Pawlaka. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (1999). Publikacje Wydawnictwa redaktorskie: 1. Pieśń obiega świat. Śpiewnik Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Janą Górę. Siedlce 1993. 2. Ecce Dominus Veniet. Śpiewnik adwentowy. Siedlce 1999. Artykuły naukowe: 1. Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie w XIX i XX wieku na podstawie śpiewników katolickich. „Liturgia sacra” 7:2001 nr 2 s. 311-324. 2. Chór w liturgii Mszy św. po soborze Watykańskim II. W: Muzyka sakralna. Cz. 2. Red. J. Masłowska. Warszawa 2004 s. 55-64.

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!