Apel o szczególną modlitwę za Kościół

Prezentujemy apel ks. Franciszka Schmidbergera FSSPX do wiernych, z prośbą o modlitwę za Kościół, by wydobył się z kryzysu i ponownie rozkwitł.

Ks. Schmidberger, kapłan cieszący się bardzo dużym autorytetem w szeregach duchowieństwa i wiernych związanych z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X, był w latach 1982–1994 przełożonym generalnym tego instytutu.

„Drodzy Wierni!

16 marca br. w Rzymie kard. Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wręczył bp. Fellayowi, przełożonemu generalnemu naszego Bractwa, list, w którym poproszono nas o wyrażenie przychylniejszej niż poprzednia odpowiedzi na preambułę doktrynalną z 14 września 2011 r. Jako ostateczny termin udzielenia tej odpowiedzi został wyznaczony dzień 15 kwietnia 2012 r. Zapewne wiecie już o tym z mediów. Znaleźliśmy się więc w decydującym momencie.

Jeśli nawet ten list [z Rzymu] przybiera również nieprzyjemny ton, to istnieją uzasadnione nadzieje na zadowalające rozwiązanie, które — jeśli dojdzie do skutku — znacznie wzmocni wszystkie zachowawcze siły (oryg. bewahrenden Kräfte) w Kościele. W przeciwnym razie zostaną one raczej osłabione i zniechęcone. Chodzi więc w pierwszym rzędzie nie o nasze Bractwo, ale o dobro Kościoła.

Dlatego prosimy wszystkich związanych z nami wiernych — a także wszystkich innych katolików — o żarliwą, nieustanną i usilną modlitwę, aby Bóg poprzez odkupieńcze cierpienia swojego Jednorodzonego Syna wyprowadził swój Kościół z kryzysu i przez święte zmartwychwstanie Chrystusa udzielił mu nowego życia, nowej siły i nowego rozkwitu.

ks. Franciszek Schmidberger, przełożony dystryktu niemieckiego FSSPX

Stuttgart, 22 marca 2012 r.”

Tłumaczenie: trusting

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!